Witamy na stronie kwartalnika Postępy Psychiatrii i Neurologii EN
Postępy Psychiatrii i Neurologii

Od 2014 roku "Postępy Psychiatrii i Neurologii" wydaje Elsevier Urban & Partner. Zeszyty od 1/2014 dostępne są pod adresem http://www.journals.elsevier.com/postepy-psychiatrii-i-neurologii
Prace prosimy składać pod adresem: www.ees.elsevier.com/pin

Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelny:        Jacek Wciórka
Sekretarz redakcji:        Małgorzata Choszcz
Redaktorzy działów:      Piotr Świtaj (Psychiatria)
                                      Dorota Parnowska (Psychologia Kliniczna)
                                      Paweł Mierzejewski (Umysł i Mózg, konsultacja statystyczna)
                                      Rafał Rola (Neurologia)
Redakcja językowa:      Barbara Mroziak, Marta Robson
Asystent techniczny:      Małgorzata Gorzeń

Rada redakcyjna:

Stanisław Pużyński (Warszawa) - przewodniczący
Jacek Bomba (Kraków)
Andrzej Cechnicki (Kraków)
Czesław Czabała (Warszawa)
Anna Członkowska (Warszawa)
Urszula Fiszer (Warszawa)
Stanisław Golec (Farmington Hills, MI)
Anna Grzywa (Lublin)
Bogusław Habrat (Warszawa)
Irena Heszen-Niejodek (Katowice)
Marek Jarema (Warszawa)
Danuta Kądzielawa (Warszawa)
Andrzej Kiejna (Wrocław)
Andrzej Czernikiewicz (Lublin)
Maria Majewska (Bethesda)
Jerzy Landowski (Gdańsk)
Stefan Krzymiński (Cibórz)
Marek Masiak (Lublin)
Przemysław Nowacki (Szczecin)
Tadeusz Parnowski (Warszawa)
Antoni Prusiński (Łódź)
Jolanta Rabe-Jabłońska (Łódź)
Janusz Rybakowski (Poznań)
Danuta Ryglewicz (Warszawa)
Teresa Rzepa (Szczecin)
Helena Sęk (Poznań)
Elżbieta Słupczyńska-Kossobudzka (Warszawa)
Stanisława Steuden (Lublin)
Waldemar Szelenberger (Warszawa)
Krystyna Wiśniewski (New York)
Miguel Valdés Adamchik (Mexico City)

Adres redakcji:

Instytut Psychiatrii i Neurologii
I Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

tel. +48 22 45 82 773 - redaktor naczelny
      +48 22 45 82 659 - sekretarz redakcji
fax. +48 (22) 45 82 818

e-mail: pin@ipin.edu.pl
          wciorka@ipin.edu.pl - redaktor naczelny

Adresy internetowe:

http://www.ipin.edu.pl/ppn
http://ppn.ipin.edu.pl/

Artykuły zamieszczane są w formacie PDF oraz EPUB.
Do przeglądania plików w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html
Do przeglądania plików w formacie EPUB potrzebny jest program FBReader, który można pobrać ze strony
http://www.fbreader.org/win32


Punktacja MNiSW: 6
Punktacja Index Copernicus: 4,30

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus

          © 2006 Instytut Psychiatrii i Neurologii Ilość odwiedzin: 414819